Ara
Filtreler
Kapat
RSS

Blog

Yığma Yöntemi ile Heykel Yapımı

Bu yazımızda heykel nedir, heykelciliğin tarihçesi, yığma yöntemi nasıl yapılır, yığma yönteminin sanat malzemeleri nelerdir, diğer heykel yapımı teknikleri nedir; sorularına cevap vermeye çalıştık.

Heykel yapımında temelde 3 ana yöntem bulunmaktadır.

Yığma, yontma ve inşa; heykelcilik sanatı icra eden heykeltraşların sıklıkla tercih ettiği heykel yapımı yöntemlerindendir.

Yığma yöntemi ile heykel yapımı, adı üstünde; sanatçının malzemeyi üst üste yığarak heykele biçim verdiği bir heykel yapım tekniği olarak karşımıza çıkar.

 

Heykel Nedir?

Görsel bir sanat dalı olarak nitelendirilen heykel, bir mekan içerisinde yer kaplayan üç boyutlu ve estetik biçimlerdir. Bir eni, boyu ve yüksekliği; yani hacmi olduğundan heykel; bir hacim sanatı olarak görülür.

Hareket eden veya etmeyen tüm bu sanat eserleri, günümüzde heykel olarak kabul edilmektedir.

Mekandan bağımsız bir şekilde var olan veya bir duvara, bir alana monte edilmiş eserlerin hepsi heykel olarak tanımlanır.

 

Heykel ve Heykelciliğin Tarihçesi

Heykel ve heykelciliğin tarihi, tam olarak bilinmemekle beraber; günümüze kadar ulaşabilen eserler sayesinde bu sanatın çok çok eski zamanlara kadar dayandığı açıkça görülebilmektedir.

İlk çağın heykelcilik eserleri, genellikle dini inançlar ve siyasi otoriteler odaklı olarak ortaya çıkmıştır (ilahlar, kral, kraliçe, prens ve prensesler).

Tarihte heykel yapımı için pek çok malzeme kullanılmıştır. Taş, toprak, demir, ağaç, mermer ve çeşitli madenler; bu malzemelerin başında gelir.

Çeşitli topluluklar heykelleri ayrıca, ilah olarak görüp karşılarında ibadet etme geleneğine de sahip olmuşlardır.

Genellikle gerçekçi heykeller üzerine kurulu olan heykel yapımı, 20. yüzyılda evrilen sanat anlayışı ile birlikte yerini sürrealist eserlere de bırakmıştır. Bir heykelin illa ki belirli bir şeyi betimleme gerekliliği inancını, modern heykeltıraşlar yok etmiş; çok farklı formlarda eserler üretmeye başlamışlardır.

Günümüzde hareketli eserler de heykel olarak kabul edilmektedir.

 

Yığma Yöntemi ile Heykel Yapımı

Heykel denilince akla ilk olarak mermer, taş veya ağaç gibi malzemelerin yontulmasıyla meydana gelen eserler gelir.

Fakat kil, balmumu, çamur, kağıt hamur ve plastirin gibi maddeler ile yığma yöntemi kullanılarak heykeller yapılabilmektedir.

Yığma yöntemine aynı zamanda ekleme yöntemi de diyebiliriz. Sanatçının malzemeleri üst üste yığarak (ekleyerek) sanat eserini ortaya çıkarması, yığma yöntemi ile heykel yapımının temelini oluşturur.

Yığma yöntemi için genellikle eller kullanılsa da, çeşitli modelaj aletleriyle de heykele şekil verilebilmektedir.

 

Heykel Yapımında Diğer Teknikler

Yontma yöntemi ile heykel yapımı: En az yığma yöntemi kadar eski bir tekniktir. Yığma yönteminde sanatçı; çalışmaya sıfırdan başlar ve malzemeleri yığa yığa, eserini ortaya çıkarır. Yontma yönteminde ise malzeme kaba şekliyle zaten hazırdır. Sanatçı ise malzemeyi yontarak ona istediği biçimi verir.

İnşa yöntemi ile heykel yapımı: İnşa yöntemi, yığma ve yontma yöntemlerinin yanında çok yeni bir tekniktir. Çünkü içerisinde endüstriyel malzemeler ve yöntemler barındırır. Bu yöntemde kaynak yapma, kalıp ve döküm kullanma, üst üste dizme, modelleme gibi teknikler kullanılır.

Yığma Yöntemi ile Heykel Yapımı için Tercih Edilen Sanat Malzemeleri

  • Kil hamuru

  • Seramik hamuru

  • Kağıt hamur

  • Heykel çamuru

gibi sanat malzemeleri, yığma yöntemi ile heykel yapımı sanat malzemesi listesinin başında gelir.

Sanat Malzemesi e-ticaret sitemizden bu hamurları satın alabilirsiniz.