Ara
Filtreler
Kapat

Kullanım Koşulları

sanatmalzemesi.com KULLANIM KOŞULLARI 

sanatmalzemesi.com’u ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, www.sanatmalzemesi.com internet sitesinin (bundan sonra Site" olarak geçecektir) kullanılmasına ilişkin aşağıda yazılan koşullarla bağlı olduğunuzu ve hem Sitenin Kullanım Koşullarına hem de ilgili tüm mevzuata uyacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılıyorsunuz. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz:

I- TANIMLAR

ŞİRKET: Selam Sanal Mağazacılık Kitap Kırtasiye Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Hobyar Mahallesi Cağaloğlu Yokuşu Evren İş Hanı No:17/201 Fatih/İSTANBUL 
Tel: 444 0 529
Faks: 0 212 527 18 18 
E-posta: destek@sanatmalzemesi.com

ÜRÜN-HİZMET SAĞLAYICILAR: Sitede satışa sunulan ürün ve hizmetlerin tedarik edildiği üçüncü kişilerdir

KULLANICI-MÜŞTERİ: Sitede sunulan hizmet ve ürünlerden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerdir.

II- KOŞULLAR

 1. Sitenin sahibi Selam Sanal Mağazacılık Kitap Kırtasiye Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra Şirket" olarak geçecektir) olup, kullanım koşulları da dâhil, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu, içerik ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
 2. 18 yaşından küçük kişiler SİTEye üye olabilir fakat alışveriş yapamaz. SİTEde çocuklara yönelik ürünler satışa sunulmaktadır; ancak bunları yetişkinler satın alabilmektedir.
 3. Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Şirket sizin Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte de Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir. Siteye girilmesi veya Sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Ayrıca, Şirketin Site kullanıcısının bulunduğu yerde de dava açma hakkı saklıdır.
 4. Şirket, Sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler (ürün-hizmet bilgileri, fiyatlar, kampanyalar vb.) fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 5. Sitede yayınlanan içeriklerden, tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan dolayı Şirketin, Şirket çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ÜRÜN-HİZMET SAĞLAYICILARInın sorumluluğundadır. Şirket ÜRÜN-HİZMET SAĞLAYICILARI tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 6. Bu sözleşme kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerde, her ÜRÜN ve HİZMET SAĞLACInın kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürün ve hizmetlerden herhangi birini satın aldığında; bu ürün ve hizmetin ait olduğu ÜRÜN SAĞLAYICInın en son güncel ve geçerli koşullarını kabul etmiş sayılır.
 7. Şirketin Site üzerinden kullanıcılarına sunduğu ürün ve hizmetlerin uygulamasına ilişkin her türlü tasarruf hakkı Şirkete aittir. Şirket takdir hakkı tamamen kendisinde olmak üzere, uygulamayı tadil edebilir, kısıtlayabilir, genişletebilir, askıya alabilir ve ya kaldırabilir. Kullanıcı bu şartları kendi hür iradesi ile kabul etmekte ve ticari mülahazaları ve kullanım amaçları çerçevesinde münferiden ve serbest iradesi ile Siteyi kullanmayı tercih ettiğini, bu kullanımın kendisi bakımından kazanılmış bir hak yaratmayacağını ve Sitede değişikliğe gidilmesi, sisteme erişimin tümüyle ve ya dönemsel olarak kısıtlanması ve ya kaldırılması halinde herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
 8. Kullanıcı, Siteyi izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Şirketin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler ve Sitenin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca Site altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını, önceden Şirketin açık ve yazılı iznini almadan, Sitenin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Bunlarla sınırlı kalmaksızın; sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik donanım veya yazılımın yetkisiz kullanımı da dâhil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dâhil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.
 10. Siteyi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullanması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir. Sitenin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının bu siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.
 11. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dâhil, siteyi kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabiliceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı
  şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararların gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.
 12. Şirket, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Şirket Kullanıcının Siteden yüklediği veya otomatik olarak yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Şirket, Sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dâhil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Şirket, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, bu sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 13. Bu Koşulların Şirketin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Şirketin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
 14. Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

III. GİZLİLİK İLKELERİ

 1. Site, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb) sizlerden talep etmektedir. Site bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında sadece Site bünyesinde kullanılmaktadır.
 2. Site, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
 3. Site, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Site müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Site iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
 4. Site üyesi olduğunuz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece beli periyotlarla bilgilendirme e-mailleri, e-mail adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-maillerle ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-maillerin içeriği, satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer diğer ürünler, 3. kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir. Demografik bilgileri, sitemizi kullanıcılarımızın ilgi alanlarına uyarlamak için kullanmaktayız. Bu bilgiler, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu bilgilerde herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım çıkarımlar yapmak ve segmentasyon amacıyla kullanılır.
 5. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 6. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 7. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Site veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Site ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 8. İstediğiniz zaman üyelikten istifa edebilirsiniz. Üyelikten istifa edenlerin bilgileri silinir, Site tarafından kullanılmaz.